Obchodní podmínky

Důležitá upozornění

a) Objednávka tisku (všech produktů z nabídky) je závazná (dle Občanského zákoníku §2048-§2049-§2050-§2051-§2052, zákon č. č. 89/2012 Sb). Pokud NEBUDE objednávka/zakázka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta nebo převzata, bude V KAŽDÉM případě požadováno uhrazení vzniklých nákladů na výrobu (spotřeba papíru, průjezdy tiskovým strojem, práce za konečné zpracování atd.), odeslání zboží a manipulační poplatek (smluvní pokuta) ve výši celkové hodnoty objednávky. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši.

Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazená smluvní pokuta), budou postoupeny vymáhací společnosti k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojených!

 

b) Dále prosíme berte na vědomí, že veškerá Vámi dodaná tisková data jsou automaticky kontrolována našimi DTP pracovníky. V případě, že jsou tato data nekorektní a tím pádem nepoužitelná pro tisk (snížená kvalita, texty příliš do krajů, bez spadávky atd.), posouvá se termín expedice dokud nejsou tato data opravena ze strany zákazníka nebo po vzájemné domluvě naším DTP pracovníkem. Tzn. udávaný termín expedice začíná běžet, jakmile jsou tisková data plně použitelná pro tisk. V případě prodlevy s opravou dat ze strany zákazníka NELZE termín expedice dodržet ani garantovat!