Historie vizitek

Vizitky jsou i v dnešní době stále velmi používanou formou výměny kontaktů. Ačkoliv se může zdát, že v době, kdy převažuje elektronická komunikace, už nemají takový smysl, zkušení obchodníci na ně však nedají dopustit a zahájení obchodního jednání bez vzájemné výměny vizitek si neumějí představit. Podívejte se spolu s námi do jejich historie, která je mnohem delší, než si asi myslíte.

 

První zmínky o vizitkách

Počátky záznamů o vizitkách jsou datované do 15. století, kde byly hojně využívány v Asii. V Evropě je obchodníci začali využívat až o dvě století později a jejich hlavní využití tkvělo v představení urozeného pána při formální návštěvě. Vizitky předávali sluhové, které měli za úkol je doručit do rukou pána domu a oznámit tak, že se blíží vzácná návštěva. Tyto první vizitky byly velké zhruba jako hrací karty a kromě jména mohly nést i další podrobnější informace. Hlubší význam však vizitky získaly až za vlády francouzského krále Ludvíka XIV, který žil v letech 1643 až 1715. Tehdy byly součástí té nejvyšší etikety, a kdo chtěl patřit do nejlepší francouzské společnosti, nemohl bez své vizitky existovat.

Za oficiálního vynálezce vizitek je však považován francouzský portrétní fotograf A. A. E. Disdéri, který si nechal v roce 1854 patentovat nový typ přístroje, který umožnil na jeden negativ zachytit až osm portrétů. Tyto portréty Disdéri následně nazval „carte de visite“.

První vizitky tedy skutečně sloužily výhradně k představení urozených pánů, proto bývaly často ozdobeny vyrytými ornamenty, které jim dodávaly na eleganci. Samozřejmě platilo, že čím elegantnější vizitka, tím významnější byl její majitel. Počátkem 19. století pak vizitky tvořily základ společenského života střední a vyšší společenské třídy, každá domácnost měla speciální přihrádku (často ze stříbra nebo zlata), do které se vizitky ukládaly. Vizitky pak sloužily jako seznam hostů, kteří dům navštívili. A majitelé se pak mohli pochlubit tím, kdo všechno u nich byl na návštěvě. Návštěvníci si mohli nasbírané vizitky prohlédnout jen s dovolením pána domu, porušení tohoto pravidla bylo považováno za těžký prohřešek proti etiketě a návštěvník tím neudělal nejlepší dojem. 

 

Vizitky jak je známe dnes

Vizitky určené pro obchodní účely se objevily v Londýně počátkem 17. století. Londýn tehdy ještě neměl očíslované ulice, což zapříčinilo, že vizitky často obsahovaly hrubý nákres cesty k obchodu, ke kterému se vizitka vztahovala. Tyto vizitky byly vyráběné za pomoci xylografické metody, která spočívá v řezbě do dřeva. Tato metoda se k uměleckým účelům používá dodnes. Druhou metodou je metoda slepotisku, při které je využívána ražba za pomoci protitlaku. Jde o tiskovou formu bez barvy, která je používána při ražbě do kvalitního papíru nebo například kožených desek. Výsledný slepotisk lze pozlatit a tím zdůraznit jeho mimořádnost. Používá se dodnes, vidět jej můžeme na úředních dokumentech nebo třeba vysokoškolských diplomech. Je oblíbený zejména pro svou těžkou napodobitelnost.
 

vymena-vizitek

 

Rozšíření vizitek do USA

Nejvíce počet vizitek rostl v době průmyslové revoluce. Souvisí to samozřejmě s nárůstem počtu obyvatel, kteří se řadili do střední třídy, nicméně právě v této době se objevily první vizitky ve formátu, ve kterém je známe dnes. Obchodníci si mezi sebou vyměňovali kontakty a vizitky už pomalu přestávaly být jen výsadou Evropy. Zanedlouho dorazil tento trend i do USA a díky zámořskému obchodu tak bylo možné, aby i menší obchodníci z Evropy navázali v této poněkud vzdálené zemi obchodní kontakty. Používání vizitek se však v USA lišilo. Tamní lidé totiž nerozlišovali rozdíl mezi vizitkou, která slouží k obchodu, a navštívenkou, jejímž úkolem je příjemci zaslat zprávu případně složit kompliment. Mohlo se tak stát, že když vycestoval obchodník z Velké Británie za obchodem do USA a tam rozdával své vizitky, nemuseli ho všichni zcela pochopit. Poměrně často tak docházelo k trapným situacím.

Od té doby se toho ve světě vizitek už příliš nezměnilo. Moderní vizitky jsou sice menší, ale jejich význam se nezměnil. Pořád slouží převážně k obchodním účelům a své místo si najdou i v dnešní elektronické době. Většinou obsahují jméno a příjmení (případně titul), název nebo logo společnosti, kterou majitel vizitky zastupuje a dále kontaktní informace. Zde může jít o telefonní číslo, emailovou adresu, fax nebo sídlo firmy.


Naše společnost jde s dobou, a tak je pro nás samozřejmostí kvalitní tisk vizitek za skvělé cenyNávrh motivu nám buď můžete zaslat sami, nebo je pro Vás připravena široká galerie vzorů, z které si jistě vybrete.